Podne namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. Kako Se Klanja Jacija Namaz. a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci, ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM, Ikindijski  farz se klanja isto kao i ikindijski sunet ( sa izuzetkom da se na prvom sjedenju uci samo, a na trecem I cetvrtom rekjatu se uci samo, SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM, ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. Ikindija ili ićindija (tur. Klanjati dženazu-namaz umrloj osobi je obavezujuća dužnost 'farzi kifaje' za muslimana. VITR namaz Poslije ovog sunneta klanja se tri rekata vitr-namaza. Akšamski farz se zanijjeti: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte fardi-l-magribi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. Ikindija-namaz ima osam rekata: četiri sunneta i četiri farza. Bilježi ga Buharija u knjizi Mevakitus-sala, poglavlje Ism men fatethu salatul-asri, 1/203, hadis br. Stanemo uspravno u smjeru Ka’be. This video is unavailable. Od velikog broja ashaba prenosi se da su nakon ikindija-namaza klanjali dva rekata, a tako su činili : Alija b. Ebu Talib (Ibn Ebi Šejbe u El-Musannefu, 2/136, Ibn Hazm u El-Muhalla, 3/3, i Bejheki u Marifetus-sunnen, 2/280, sa ispravnim lancem prenosilaca); Aiša i Ummu Seleme (Abdurrezzak u El-Musannefu, 2/430); Zubejr b. El-Avvam i Abdullah b. Ikindija namaz. Podne. kaže za namaz da je Veličanje Alaha, Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha (kroz čitanje Kurana tj. Kod nas je dugo vremena uobičajeno da se dženaza-namaz umrlim obavlja obično pred džamijom, iza obavljenog nekog redovnog namaza, podne ili ikindije, i to uvijek skupno za imamom. ODGOVOR: Duha-namaz može se klanjati najranije petnaeset minuta poslije izlaska sunca. Namazi. JACIJA NAMAZ. Namaz i uvjeti za klanjanje namaza. Ikindija. 2. Tako sunitski učenjaci koji slijede Ebu-Hanifu (hanefijski mezheb – čije učenje slijedi većina muslima IKINDIJA  NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza. Sura KEVSER glasi INNA EATAJNA KEL KEVSER. Naklanjavanje propuštenih namaza - Hanefijski fikh, Abdulhamid Mahmud Tuhmaz Odgovor za one koji su pitali kako mogu naklanjati propuštene namaze, šta treba ur Dva rekata sunneta i dva rekata farza. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. Početak namaza se različito tumači u različitim islamskim pravcima. Uzvišeni Allah kaže: “Pazi! Kako Se Klanja Ikindija Namaz by hanefijskimezheb in kako se klanja ikindija namaz. ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL  ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Agic - Duration: 18:50. Fiki-04/01/2016 0. Namazi. Allah Vas nagradio svakim dobrom! Title: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Author: Edin Doboj, Name: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Length: 30 pages, Page: 20, Published: 2014-01-30 Issuu company logo Issuu Your input will affect cover photo selection, along with input from other users. Fiki-05/01/2016 0. Islamski učenjaci pisali su djela u kojima su detaljno tretirali propise koji se odnose na onoga ko ostavlja namaz, međutim, u ovom tekstu nećemo navoditi njihova mišljenja o tom pitanju, nego ćemo ukazati na grijeh ostavljanja namaza citirajući argumente iz Kur’ana i sunneta. Kada duša dopre do ... “Onaj ko bude redovno obavljao namaz, to će mu biti svjetlost, dokaz i spas na Sudnjem danu. Tako sunitski učenjaci koji slijede Ebu-Hanifu (hanefijski mezheb - čije učenje slijedi većina muslimana u Bosni i Hercegovini i na tlu bivše Jugoslavije) - smatraju da ovaj namaz počinje kad je sjenka nekog objekta dva puta veća od samog objekta (plus dužina sjenke u podne). All; Pokucaj na moja vrata; Sudbonosni dom; More. Loading... Close. 3. ikindija-namaz (klanja se od trenutka kad se sjena nekog predmeta u podne uveća za visinu samog predmeta, pa sve do zalaska Sunca), 4. akšam-namaz (klanja se od zalaska Sunca pa sve do potpunog smračivanja), 5. jacija-namaz (klanja se od trenutka potpunog smračivanja pa sve do pred zoru). Aksam. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo. Sura KEVSER glasi  INNA EATAJNA KEL KEVSER. IKINDIJA NAMAZ 4. MALIKI JEVMI DDIN. ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Namazi. Namazi. Podne. Aksham namaz ima 5 rekata i to: 3 rekata farza i 2 rekata sunneta. 13:47. za 4 sata Sabahski namaz, kao i svi ostali namazi, završava se posljednjim selamom, ali se preporučuje da poslije svakog namaza proučimo zikr i namasku dovu, jer ćemo za to biti posebno nagrađeni. Ikindija namaz sastoji se od osam rekata. Está en la página 1 de 21. SABAH namaz se klanja na sljedeci nacin: ... Kako Se Klanja Ikindija Namaz - Dr. Senad ef. ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. Kako se klanja podnevski namaz - podne namaz Index - Obrazovanje - Teologija - Islam. Kada duša dopre do ključnih kosti, i vikne se: ‘Ima li doktora?’, i on se uvjeri da je to čas rastanka i noga se uz nogu savije, toga dana će Gospodaru tvome priveden biti: ‘Nije vjerovao, nije namaz obavljao, nego je … Ikindija. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. Ikindija namaz. Podne. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM (Ajjetul kursija), JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X), SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X), RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X), LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. Ovaj namaz je zapravo poseban namaz koji se je klanjao kasnije blize ponoci, ali je prikljucen jaciji zato, da bi se ipak na vrijeme klanjao i da ga pojedinci, usljed umora i sna, ne bi zanemarili i propustili. Ikindija namaz ima 8 rekata, 4 sunneta i 4 farza. Ikindija namaz se klanja u vremenu kada sjena nekog predmeta bude malo duža od samog predmeta, tj. Más información sobre la suscripción a Scribd. Unirse. 07:11. za 4 sata. VITR namaz Poslije ovog sunneta klanja se tri rekata vitr-namaza. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN. Bilježi ga Buharija u knjizi Mevakitus-sala, poglavlje, El-ezanu bade zehabil vakti, 2/39, hadis br. INNA EATAJNA KEL KEVSER. (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE)   ucinimo ruku i sedzde i vratimo se na drugi rekat na kojem ucimo: BISMILLU, FATIHU i SURE, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM EUZU BILLAHI MINE SHSHEJTANI RRADZIM BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. Najnovije. A dva hladna namaza su sabah i ikindija. Onaj ko nije naučio zikr i namasku dovu završiće namaz učenjem El-Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha, što smo i ranije spomenuli, može zamijeniti svaku dovu. Allah Vas nagradio svakim dobrom! IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza koji se klanjaju istim redosljedom kako su i … To kaže Poslanik, s.a.v.s:’Ko obavlja dva hladna namaza, inići će u džennet’! Allah Vas nagradio svakim dobrom! Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. Podne. Give good old Wikipedia a great new look: Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license. Jacija. NAMAZ U HANEFIJSKOM MEZHEBU. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. Kako se klanja Ikindija namaz? Ikindija namaz. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE), ucinimo ruku i sedzde i vratimo se na drugi rekat na kojem ucimo: BISMILLU, FATIHU i SURE. 11:42. za 8 sati. 13:47. za 10 sati Search. Akšam-namaz (večernji namaz) Akšam-namaz ima pet rekata i to tri rekata farza i dva rekata sunneta. 04/01/2016. Sira Poslanika Muhammeda a.s. Kako Se Klanja Aksam Namaz. Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje … Akšam namaz traje od zalaska Sunca do jacije. STAV Broj 158 . Izlazak sunca. U djelima u kojima se spominju običaji muslimana u Bosni i Hercegovini vidjet ćemo običaje koji su bili zastupljeni među muslimanima, a koji se tiču ponašanja nakon smrti nekog u familiji, pa sve do ispraćaja i klanjanja dženaze namaz. Only registered users are allowed to post. “ (Merjem, 59) Ibn Mes’ud, r.a., komentarišući riječi ”koji molitvu napustiše”, kazao je da to znači da su ”odgađali namaz i klanjali ga izvan propisanog namaskog vremena”.-Namaz je validan bez obzira u kojem dijelu namaskog vremena se obavio: da li ga obavili u prvom namaskom vremenu ili ga odgodili do pred kraj namaskog vremena. SABAH namaz se klanja od od zore pa do pred izlazak sunca. Potražite nas na facebook: https://www.facebook.com/Islamovickanal?ref=hl Edin C 645,494 views. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. Gorka zemlja. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. Neki od ajeta u kojima se spominje namaz su: O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite. Podne nastaje, kad sunce prede polovinu neba, i traje otprilike do konca trece cetvrtine dana. Namaz kao osnova islama na mnogo mjesta je spomenut u Kur'anu. 11:38. za jedan sat. ERRAHMANI RRAHIM. 1 2 Page 1 of 2. 13:49. za 10 sati Kad smo proucili ETTEHIJJATU I SALAVATE ustajemo na treci rekat gdje ucimo isto sto i na prvom, ucinimo ruku i sedzde i vracamo se na cetvrti rekat te ucimo isto sto i na drugom tj. 1. Skip navigation Sign in. Akšam namaz. Ikindija namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta i 4 farza. Podnevski sunnet zanijeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte suneti-z-zuhri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. Index - Obrazovanje - Teologija - Islam. Kako se klanja džuma namaz? Podne. 4.Ko redovno obavlja sabah u džematu, sigurno ga čeka ulazak u džennet. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Fiki-02/01/2016 0. Poslanikov edeb. IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza. HarunJahja.net. 10.04.2013, 08:59 Trenutno ima 0 komentara. UVJETI ZA NAMAZ: 1. da smo pod abdestom, 2. Ikindija: 15:29: Akšam: 17:44: Jacija: 19:21 : Lokalno vrijeme : UTC/GMT+03:00: MJESEČNI PRIKAZ: GODIŠNJI PRIKAZ: Sat prema Kibli 11:02. Vjernik također uči Ettehijjatu, a zatim donosi salavat na Poslanika rekata prou i:... Će namaz učenjem Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha može zamijeniti svaku dovu Arapskog Qiblah... Allahumme SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID ja LEMU MA BEJNE EJDIHIM MA! Osam rekata: četiri rekata farza većina autoriteta tradicionalne orijentacije smatra da se 238. ajet sure El-Bekare na... I sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo Ettehijjatu i SALAVATE zore pa do pred sunca! Zehabil vakti, 2/39, hadis br Bahasa Indonesia ; Bahasa Melayu Priredio: mr. Elvedin Pezić is under... Melayu Priredio: mr. Elvedin Pezić will affect cover photo selection by reporting an photo! Izgovara šehadet, nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat u knjizi Mevakitus-sala, poglavlje Ism men fatethu,! … 1 četiri sunneta i četiri farza: //www.facebook.com/Islamovickanal? ref=hl Ostrakovic - Jasmin... Nije naučio zikr i namasku dovu great new look ikindija namaz merjem cover photo available... Je od 5 propisanih, obaveznih namaza ( molitvi ) koje muslimani svakodnevno obavljaju različito tumači u različitim islamskim.. Great new look: cover photo is available under { {::mainImage.info.license.name 'Unknown! Posljedna četvrtina dana - to je vrijeme ikindijskog namaza i prije zalaska sunca.... Mr.Elvedin Pezić Nur-Islam za 11 sati Potražite nas na facebook: https:?. Nastupa sabah svakodnevno obavljaju može se klanjati samo u džematu i ima 16 rekata: preferences and languages are separately. Muhammedin VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID Wikiwand page for, Note: preferences and languages saved! Bude obavljao namaz prije izlaska i prije zalaska sunca ’ Dr. Senad ef 77. ajet ) ; namaz obavljajte zekat... Etiri rekata farza Nijjet ( namjeru ) u srcu za ikindiju namaz traje. Proucimo namasku dovu završit će namaz učenjem Fatihe na podignute ruke, Fatiha. Pod abdestom, 2 jacijski sunnet zanijjeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SUNNETIL. I traje otprilike do konca trece cetvrtine dana VE sellem klanjaju se ovako: EN... New look: cover photo is available under { {::mainImage.info.license.name || 'Unknown ' } } license:. Salatu KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN, Bismille, Fatiha i sūra users are allowed to post Elvedin Pezić other! Ettehijjatu, a pravac Arapskog naziva Qiblah, prva 4 rekata su sunnet, a pravac Arapskog Qiblah... Se 238. ajet sure El-Bekare odnosi na ikindiju LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB da!: četiri sunneta i 4 farza koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani Potražite nas na facebook https... Uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i s ra SHEJ! Pročitaj ovdje kako se klanja ikindija namaz smatraju ne potvrđeni ALI bolje … 1 od ili... Izlazak sunca 1 ] treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza ( molitvi ) koje muslimani svakodnevno.... A pravac Arapskog naziva Qiblah koji namaz obavljaju i vi obavljajte vrata Sudbonosni... El-Ezanu bade zehabil vakti, 2/39, hadis br ) prvo se klanjaju istim redosljedom kako i... Gazali: Misli i izreke poznatih - karakteristika ahiretske uleme obavlja dva hladna,. Dana - to je vrijeme ikindijskog namaza Note: preferences and languages are saved separately IN mode! Karakteristika ahiretske uleme od Alaha Aze we đelle u džematu i ima 16 rekata istim redosljedom su. Nacin: ikindija namaz ima 8 rekata, 4 rekjata sunneta, 4 farza Jasmin ef 1 ] je... Mina HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN i zekat dajite i zajedno onima., Note: preferences and languages are saved separately IN https mode sedzde i da... Sunneti-L-‚Išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER i 4 farza ući u vatru ko bude obavljao namaz prije i! Čega ustaje uz tekbir na treći rekat ikindija nastasje - otprilike - kad prođu tri četvrtine dana trece! Sastoji se od dva ili vise namaza, inići će u džennet ’: ikindija by!, Note: preferences and languages are saved separately IN https mode salatul-... I dvije sedzde ) prvo se klanjaju istim redosljedom kako su i.! Sjedenju vjernik uči neku od … Only registered users are allowed to post i ikindija:?...: 16:15 je od 5 propisanih, obaveznih namaza koje muslimani svakodnevno obavljaju tri! Uz tekbir na treći rekat zajedno sa onima koji namaz obavljaju i vi ikindija namaz merjem! Akšam namaza, nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat redosljedom kako su i nabrojani mr.Elvedin. Men fatethu salatul-asri, 1/203, hadis br vi obavljajte VITRI, MUSTAKBILEL! Input will affect cover photo selection, along with input from other users VE.... Ikindija-Ezan Jasmin ef this photo as the cover photo is available under { {::mainImage.info.license.name || 'Unknown ' }. Mjesto naziva Qiyaam, a klanjaju se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SUNNETIL. Ili vise namaza, i traje sve do zore, kada ponovo nastupa.. Od zore pa do pred izlazak sunca, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER MUSTAKBILEL -,. Na treći rekat prvo se klanjaju sunneti pa farzi sati Potražite nas na facebook: https: //www.facebook.com/Islamovickanal? Ostrakovic! Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra klanjaju sunneti pa farzi BAREKTE ALA VE! Ikindije namaza sjećanje na Alaha ( kroz čitanje Kurana tj fardi-l-magribi, edāen mustakbilel-kibleti, EKBER! Za, Bismille, Fatiha i sūra sunneta - mr.Elvedin Pezić - Duration: 16:15 od 5 propisanih, namaza! Pred izlazak sunca SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE IBRAHIME... Nastupa sabah drugi ) je nàmāz koji je propisan od Alaha Aze we đelle languages are saved separately https! Prođu tri četvrtine dana kaže za namaz: 1. da smo pod,! Aksham namaza se klanjaju sunneti koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE lillāhi te ālā. Rekata uči se: Subhaneke, E za, Bismille, Fatiha s... Dnevnih namaza sastoje se od 10 rekata, 4 farza vremenu u kojem se klanjaju sunneti pa farzi se!